Tepe Teknik

Teklif Al

Vizyonumuz

Tepe Teknik Grup Firmamız, mevcudiyet esasının hizmet odaklarına dayanması temelinde yer alan niteliklerden oluşmaktadır. Bu noktada siz değerli müşterilerimizin etkin bir hizmet alması, firmamızın en temel hedefi ve gayreti çerçevesinde bulunmaktadır. İlgili açıdan yürüttüğümüz tüm faaliyetlerimiz, hizmet verdiğimiz alanlardaki maksimum veriminin sizlere yansıtılmasını içermektedir. Bu bağlamda kurumsal hizmet etme amacımız, hizmetlerimizin tüm noktaları içerecek bir vizyon anlayışının oluşmasına zemin hazırlamaktadır. Firmamızın sağladığı hizmetlerin etkin bir konumda yer alması adına vizyon anlayışımızın dayandığı esaslar ve ilkeler yer almaktadır. Bu çerçevede vizyonumuzun oluşmasındaki temel mantık, kurucu değerlerimizin zedelenmediği ve siz müşterilerimizin hizmeti alış sürecinden hizmetin tamamlandığı son adıma kadar herhangi bir negatif tablo ile karşı karşıya kalmadığı aşamalar bütününü gerçekleştirmek üzerine kuruludur.

Vizyon Niteliklerimiz

Temel bileşenleri siz değerli müşterilerimizin memnuniyetine bağlı olarak şekillendirdiğimiz vizyon niteliklerimiz, hizmetlerimizin içeriğini oluşturmaktadır. Bu içeriklerin yapı alanlarındaki dayanıklı ürün mantığına temellendirilmesi, vizyon niteliklerimizi kapsayıcı bir unsur yaratmaktadır. Bu unsurun çatısı altında, yapılarınızın daha güvenli bir noktada yer almasına yönelik misyonlarımız dahilinde;

 • Tepe Teknik Grup olarak yapı faaliyetleri alanlarında ayrıcalıklı güvenlik alanları inşa etmek
 • Kurumsallaşma noktasında etkin bir konumda yer almak
 • Müşterilerimizin her açıdan memnun olmasını sağlayıcı çift taraflı bir iletişim dünyası yaratmak
 • Fiyat performans noktasında, her bütçeye ve kullanıcıya ait sektörel seçenekler oluşturmak
 • Sağlıklı ve çevre dostu bir yapı dünyası için firma olarak maksimum hassasiyeti göstermek

Şeklindeki vizyon niteliklerimiz bulunmaktadır. Bu niteliklerin yansıtılması noktasında ise her sürece dahil olacak personel kadro ve birimimizin maksimum dikkati göstermesi unsuru yer almaktadır.

Sorumluluklarımız ve Yükümlülüklerimiz 

Tepe Teknik Grup bünyesindeki sorumluluklarımız, siz değerli müşterilerimizin donanımlı ve uzun ömürlü süreçleri içeren hizmetler alabilmeniz çerçevesinde şekillenmektedir. Bu noktadaki uzun ömürlülük kavramı, yaşayabileceğiniz sorunların en az seviyede baş göstermesini içeren hamleler bütününü oluşturmaktadır. Buradan hareketle hizmet verdiğimiz alanlardaki uyguladığımız politikalar aynı zamanda, bir zorunluluğu ifade eden yükümlülüklerimiz olarak da yer almaktadır. Firmamız kapsamında kendimize yüklediğimiz bu durum;

 • Kurumsal nitelikleri yansıtıcı hizmetler verebilmek
 • Müşterilerimizin her açıdan memnun olarak bir hizmete erişim sağlaması
 • Tercih yapma konusunda seçenek alanlarının geniş bir ölçütte yer alması

Şeklindeki sorumluluklarımız ve yükümlülüklerimiz bulunmaktadır.

Tepe Teknik Grup Olarak Sunduğumuz Ayrıcalıklarımız

Yapıların güvenliğinin sağlanması, günümüz süreçlerinde yüksek derecede öneme sahip bir konudur. İnsan hayatının sorumluluğu taşımak, her açıdan özverili çalışmalar bütününü gerektirmektedir. Bu gereklilik, temel olarak yaşamsal unsurları içermekle beraber konfor alanlarının yaratılması ve rahatlık faktörünün yakalanması gibi ögelere de dayanmaktadır. Bahsedilen bu nitelikler, kişiye özel olarak tasarlandığı ve uygulandığı taktirde ayrıcalıklı noktalar yaratabilmektedir. Tepe Teknik Grup olarak bu noktaların bünyemiz dahilindeki varlığı, firmamızın sunduğu ayrıcalıklar olarak yer almaktadır. Bu ayrıcalıklar içerisinde;

 • Sizlerin belirlediği esaslara özen göstererek yapı kimyasalı seçimini yapmak
 • İnşaat alanındaki sağladığımız hizmetler olarak kişiye özel bir şekilde ortaya konulan ürün seçim yelpazesi oluşturmak
 • Dekoratif ögelerin varlığı konusunda, siz müşterilerimizin tercih edebileceği seçenek alanları yaratmak
 • Fiyat konusunda istikrarlı bir yaklaşım sürmek ve sonradan karşılaşılacak bir durumu yansıtmamak
 • Hizmetlerin faaliyet alanları noktasında, daha geniş bir tercih faktörü oluşturmak
 • Yapılara yönelik verilen hizmetler içerisinde, bütünleşik bir hizmet süreci yaratarak maksimum verimi alma hedefi ile hareket etmek

Şeklindeki ayrıcalıklar olarak nitelendirdiğimiz unsurlar yer almaktadır. Bu unsurlar, firmamızın yansıttığı vizyonun bir parçası konumunda bulunmaktadır. İlgili konuma ait vizyon niteliği olarak ise verilen hizmetin eksiksiz bir biçimde verilmesi esası ortaya çıkarılmaktadır.

Hizmetlerimiz Bünyesindeki Hedeflerimiz

Vizyon niteliklerimizin yarattığı faktörler, hizmetlerimizin ulaşmak istediği hedefler olarak da çeşitli durumları beraberinde getirmektedir. Bu durumlar, firmamızın siz müşterilerimizin geri geri dönüşleri çerçevesinde daha ileriye gidebilmek ve ilgili alanlarda hizmet alma ihtiyacına sahip kişilere daha fazla ulaşmayı içermektedir. Ayrıca bu hedefin gerçekleşmesi noktasındaki bahsedilen geri dönüşlerin niteliği, hem olumlu hem de olumsuz unsurları da içerisine katabilmektedir. Olumlu unsurların varlığı olarak iyi bir referansa sahip olmanın getirileri olarak daha fazla kişiyi memnun etme potansiyelimizin arttığını görebilmek, hizmetlerimiz bünyesindeki hedeflerimiz doğrultusunda yer almaktadır. Bu duruma ek olarak negatif geri dönüşlerin de firmamız açısından önemlidir. Memnuniyet unsurunun devamlılık göstermesi açısından negatif geri dönüşler, iyileştirme ve geliştirme çalışmalarına konu olabilmektedir. Bu sayede kurumsal kimliğimizin daha iyi noktaları gelmesi, erken süreçlerin devreye girebilmesi ile birlikte daha kolay olacaktır.

Gönder
Merhaba
Size Nasıl Yardımcı Olabilirim?